Naše školka

seznam článků
Naše školka
Informace pro rodiče
Všechny strany

Mateřská škola je jednotřídní pro děti od 3 do 6 let s kapacitou 25 dětí.Děti mladší 3 let jsou přijímány pouze ve vyjímečných případech. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy.Podrobnosti o přijímání dětí jsou uvedeny ve školním řádu.

MŠ Dřínov je umístěna spolu se součástí, školní jídelnou, v klidné zóně přebudované pro své potřeby z bývalé základní školy( v r.1979).
Vnitřní prostory jsou celkem prostorné, máme vlastní hernu, ložnici a tělocvičnu, které však již potřebují zmodernizovat.
Nábytek je zastaralý, průběžně dochází k jeho výměně podle finančních možností.
MŠ je vybavena dostatkem her, hraček a didaktických pomůcek, které jsou průběžně dokupovány a obměňovány.
Máme vlastní zahradu nově vybavenou průlezkami a dřevěnými prvky, které jsou zpřístupněny i ostatním dětem . Přímá návaznost na hřiště v celkem ekologickém prostředí má velký vliv na zdravý rozvoj dětí .

Mateřská škola je svou velikostí, počtem dětí, jejich věkovým složením a místními podmínkami pro výchovu a vzdělávání charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví a estetického cítění.

Před nástupem k docházce nabízíme adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku.

Naším hlavním partnerem je zřizovatel – Obec Dřínov.Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ