fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Report prosinec 2019

Report prosinec 2019

  • Radka Neužilová
  • 13.1.2020

Milí rodiče,

opět mi dovolte malé poohlédnutí za časem, který jsme s Vašimi dětmi strávili ve školce ke konci roku 2019.

Toto období jsme samozřejmě věnovali adventu a všemu s ním spojenému. Povídali jsme si o tom, jak dlouho advent trvá, vyrobili jsme adventní věnce, novou výzdobu oken a celé školky. Všechny aktivity se točily kolem těšení se na Vánoce, četly jsme dětem tematické příběhy, vyráběly a malovaly vše se zimní a vánoční tematikou a zpívaly hlavně koledy. Děti si vyslechly příběh o narození Ježíška, o příchodu tří králů, v neposlední řadě i o tom, proč je tento čas pro naši kulturu tak významný a proč si ho připomínáme. Děti samozřejmě mají Vánoce spojené hlavně s dárky, a tak si kreslily a malovaly, co by si přály najít pod stromečkem. Vyskytla se přání skromná i poměrně náročná a nechť Ježíšek sám posoudí (už posoudil), co si kdo zaslouží. Někde splnil přání beze zbytku, někde ještě nechal prostor pro to, aby děti mohly dál po něčem toužit (i to je velmi důležité).

V rámci adventu se v obci rozsvěcel vánoční strom a školkové děti před tímto slavnostním aktem společně s velkými zpívaly, myslím, že se to velmi podařilo i přes celkem nízkou účast a mrazivé počasí. 

Během celého měsíce jsme si s dětmi zpívali známé i méně známe koledy, hráli na nástroje, tancovali, s Ráďou si děti upekly perníčky, které si vzápětí nazdobily a nakonec i snědly. 

V prosinci jsme si také užili společné posezení s Vámi, děkujeme moc za účast na předvánoční zpívací dílně a za Vaši spolupráci a výborné domácí cukroví :-). Věříme, že takovýchto akcí, kde se budeme všichni setkávat, bude více a bude se tak tmelit nejen kolektiv dětí, ale i dospělých :-). 

Přeji Vám do roku 2020 hromadu drobných chvilek štěstí, každý den důvod k smíchu a hlavně spoustu času, který budete moci trávit ve společnosti Vašich báječných dětí.

Háňa