fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Report říjen 2019

Report říjen 2019

  • Radka Neužilová
  • 24.11.2019

Milí rodiče,

Sice pozdě, ale přece mi dovolte Vás seznámit s tím, jak Vaše děti prožily měsíc říjen ve školce.

Protože nás první říjnový týden čekalo první divadelní předplatné a také návštěva Sváťova divadla, bylo právě toto tématem prvního týdne. Děti si vyráběly loutky, povídali jsme si o chování v divadle, o tom, proč je slušné po představení zatleskat a také jsme se poučili, jaké do divadla nosíme oblečení a tak dále. Některé dětí již s návštěvou divadla zkušenosti bohaté mají, a tak mohly ostatním poradit co a jak J. Když přijel Sváťa se svým divadlem, všechny děti se chovaly vzorně a krásně seděly a poslouchaly. Při výjezdu do slánského divadla to v některých případech budeme muset s tím chováním ještě dopilovat…

Zbytek měsíce jsme věnovali hlavně podzimní tématice. Povídali jsme si o plodech podzimu, sbírali kaštany, žaludy a šípky, mluvili jsme o stromech. Některé děti byly schopné vyjmenovat některé listnaté a jehličnaté stromy. Vyráběli jsme skřítky z listů, zkoušeli jsme listy obtiskávat a  vyrábět tak podzimní sluníčka. Pozorovali jsme padající listy a sledovali, jak se proměňuje podzimní příroda a jak mění barvy. V největším zájmu dětí (jak jste si asi podle oblečení povšimli…) jsou kaluže a bláto, takže neustále dětem říkáme, ať neběhají do pole a neskáčou bez holin do louží, bohužel ne vždycky se to potká s efektem J. Nicméně ven se i v tomto období snažíme chodit za každého počasí, takže opět připomínáme a prosíme o vhodné oblečení i do nečasu.

K podzimu také patří příprava zvířátek na zimu. Děti díky pohádce o uspávacích skřítcích věděly, která zvířátka se na zimu chystají na dlouhý spánek. Povídali jsme si o ježkovi, medvědovi, netopýrovi a dalších. Nejzajímavější zvíře byl pro ně asi jezevec, protože mi neustále tvrdily, že jezevec prostě smrdí. Nakonec jsme se dostali k tomu, že v nějaké kreslené pohádce viděly skunka, takže další den jsme si ukazovali rozdíly mezi skunkem, tchořem a jezevcem a také tím, kde žijí J.

Na konci měsíce jsme se věnovali dušičkám, naučili jsme se písničku o Dušičkách a vydlabávali jsme dýně. K tomuto tématu jsme také uspořádali školkovou akci, na které jsme vyráběli z přírodnin a dlabali strašidelné dýně. Děkujeme Vám všem za účast a strávení krásného odpoledne s námi.

S dětmi již zpíváme zimní a vánoční písničky. Letos jsme se vzhledem k nízkému věku dětí s Ráďou a Verčou rozhodly, že nebudeme dělat klasické „představení“, ale besídku pojmeme jako posezení s Vámi u čaje a něco si u toho vyrobíme. A zazpíváme si všichni společně u rozsvěcení stromečku, které se uskuteční 1.12., rády Vás tam i s dětmi uvidíme.