Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

  • Radka Neužilová
  • 8.4.2020

Mateřská škola Dřínov okres Kladno

vyhlašuje

 zápis do MŠ

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Vyplněné dokumenty umístěte do schránky MŠ od pondělí 11.5. do středy 13.5.2020

             

 

Potřebné dokumenty:

- Žádost o přijetí do MŠ

- potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno- zadní strana evidenčního listu (případně čestné prohlášení rodiče a kopii očkovacího průkazu)

-rodný list dítěte (kopii)

-OP zákonného zástupce(kopii)

-seznámení s kritérii

(potřebné dokumenty vyzvedněte u MŠ nebo po telefonické konzultaci 722 222 997)

 

Kritéria Mateřské školy Dřínov, Okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice

k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

              Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou v souladu s § 34, § 34a, §34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu uchazeče, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, a to v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dřínov okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice. Dalším posuzovaným kritériem je věk dítěte.

                            Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.

                            Děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijaty i v průběhu školního roku.

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona a místem    trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu,       kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

2.Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodě MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ, které do 31.12.2020 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

4. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následující po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a               školských zařízení.

 

5. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

6.Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

                                                                                                                               Radka Neužilová

                                                                                                                              ředitelka školy